انواع مدل های بینی افراد را بشناسید. بینی انسان ها معمولا در چند دسته خاص از نظر ظاهری تقسیم بندی می شوند که ما به توضیح آن ها در این مطلب پرداخته ایم. بینی زینی شکل( Saddle nose ). اصطلاح بینی زینی شکل بیانگر وضعیتی است که در آن سپترم غضروفی یا استخوانی و یا هر دو نسبت به خط نیم رخ طبیعی ( پروفایل) پایین تر و نزدیک تر به صورت قرار میگیرد. بینی زینی شکل یکی از شایعترین انواع دفورمیتی بینی بوده و در نتیجه تخریب ساختار غضروفی و یا استخوانی بینی ایجاد میشود. بینی زینی شکل نمایی از سفیلیس مادرزا ...

انواع مدل های بینی افراد را بشناسید

انواع مدل های بینی افراد را بشناسید

بینی انسان ها معمولا در چند دسته خاص از نظر ظاهری تقسیم بندی می شوند که ما به توضیح آن ها در این مطلب پرداخته ایم.

 

بینی زینی شکل( Saddle nose )
اصطلاح بینی زینی شکل بیانگر وضعیتی است که در آن سپترم غضروفی یا استخوانی و یا هر دو نسبت به خط نیم رخ طبیعی ( پروفایل) پایین تر و نزدیک تر به صورت قرار میگیرد.بینی زینی شکل یکی از شایعترین انواع دفورمیتی بینی بوده و در نتیجه تخریب ساختار غضروفی و یا استخوانی بینی ایجاد میشود.

 

بینی زینی شکل نمایی از سفیلیس مادرزادی بود. و ناشی از بیماری جزام نیز میشود.امروزه بینی زینی شکل، ناشی از درگیری سپتوم استخوانی نادر بوده و معمولا ناشی از وارد شدن ضربه به وسط صورت است.

 

درگیری سپتوم غضروفی مفهوم شایعتری برای جراحان بینی است.فرو رفتگی قسمت غضروفی بینی اغلب به دنبال برداشتن حد غضروف سپتوم در جریان عمل سپتوپلاستی حادث میشود.اگر فلپ های روی غضروف هم پاره شود. حمایت اسکلتی به علت انقباض فلپهای در حال ترمیم کاهش می یابد.

 

در این نوع بینی فرم و عملکرد بینی هر دو تقریبا به یک اندازه دچار اختلال میشوند. معمولا هدف از جراحی در اصلاح بینی زینی شکل به دست اوردن فرم قبلی بینی میباشد.

 

پس علل منجر به بینی زینی شکل را میتوان به این شکل طبقه بندی کرد.

 

مادرزادی ( که نادر است )

 

تروما : ترومای که باعث ایجاد هماتوم و یا ابسه تیغه و در نهایت نکروز تیغه بینی شود . و نمای سقف باز حاصل میشود

 

سوم : برداشتن بیش از حد سپتوم غضروفی در طی عمل سپتوپلاستی است .
سوراخ شدن تیغه بینی باعث ایجاد تقعر در غضروف پشت بینی میشود .
چهارم : بیماری های نظیر جزام ، سیفلیس و سالک
پنجم : نژاد ( در نژاد غیر سفید )
ششم : بیماری وگنر و مصرف کوکایین .
[img2]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه