اولین زایمان در مریخ..!!

 

اولین زایمان در مریخ..!! - تصویر 1

مدت هاست که حرف از سفر به مریخ و کرات دیگر زده می شود و خیلی از کشور ها برای آن برنامه ریزی کرده اند چرا که هرکشوری زودتر به این دانش دست یابد مطمئناً برایش منافع زیادی را به دنبال دارد.
اما اینبار یک خبر جالب برایتان داریم خانم   Maggie Lieu   میخواهد که در مریخ زایمان انجام دهد و نخستین زنی باشد که در مریخ فرزندی را بهدنیا آورده است تا نام او درتاریخ و در کتاب های ثبت رکورد از جمله گینس به ثبت برسد.
مریخ رفتن و شرایط مریخ برای زندگی و برای یک زن باردار اصلاً راحت نیست چرا که درمریخ باید دمای ۶۲ درجه سانتیگراد زیر صفر،تابشهای شدید کیهانی و خطرات ناشی از خفگی،گرسنگی و کم شدن اب بدن را هم  مد نظر قرار داد.

این مسئله سوالات جالبی را در پی خواهد داشت از جمله:
جالب فرزند انسانی که در مریخ متولد شود ، یک موجود فضایی است؟
اما او که تمامی خصوصیاتش خصوصیات یک  انسان است؟
کشور او یا شناسنامه او به چه کشور یا مکانی نسبت داده می شود ؟
و...

 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه