بلند ترین جاده دنیا,بلند ترین جاده دنیا,صحرای تاکلاماکان,جاده دراز و بلند,عکس هایی از بلندترین جاده دنیا ,تصاویری از جاده جهنمی,جاده جهنمی,عکس های جالب,ایران مطلب

بلند ترین جاده دنیا

ایران مطلب : در صحرای تاکلاماکان در چین بلند ترین جاده دنیا قرار گرفته است.  این جاده دراز و بلند دو شهر لانتای مینفگ در شمال و غرب این کشور را بهم متصل میکند. طول این جاده552 کلیومتر است وحدود 450 کیلومتر آن در مناطق کویری و فاقد هر گونه سکونت میباشد. برای جلوگیری از پوشیده شدن جاده با شن های صحرایی دو طرف جاده را گیاه کاشته اند.

بلند ترین جاده دنیا,صحرای تاکلاماکان,جاده دراز و بلند,عکس هایی از بلندترین جاده دنیا ,تصاویری از جاده جهنمی,جاده جهنمی,عکس های جالب
منبع : topnop.ir
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه