تالاب بین المللی خورآذینی واقع در استان هرمزگان،تالاب بین المللی خورآذینی یکی از چهار تالاب بین المللی هرمزگان بوده و به دلیل وجود رویشگاه جنگل حرا و چندل به عنوان یکی از تالابهای منحصر به فرد کشور شناخته می شود.

تالاب بین المللی خورآذینی یکی از چهار تالاب بین المللی هرمزگان بوده و به دلیل وجود رویشگاه جنگل حرا و چندل به عنوان یکی از تالابهای منحصر به فرد کشور شناخته می شود.

این رویشگاه جنگلی به لحاظ تنوع اکولوژی و موقعیت جغرافیایی خاص، زیستگاه ارزشمند گونه های جانوری و گیاهی بوده و یکی از نواحی مهم زمستان گذرانی پرندگان در معرض خطر انقراض، همچون پلیکان پا خاکستری، حواصیل خاکستری، اکرت بزرگ و اکرت ساحلی، گیلانشاه ابرو سفید و گیلانشاه حنایی است. این تالاب در فاصله 35 کیلومتری شهرستان سیریک و در فاصله 210 کیلومتری مرکز استان هرمزگان واقع است.


تالاب های ایران-تالاب بین المللی خورآذینی- عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی


تالاب های ایران, تالاب, تالاب بین المللی خورآذینی, تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی, عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی, تالاب خورآذینی هرمزگان, تالاب سیریک, تالاب های هرمزگان, تور گردشگری،گردشگری ایران


تالاب های ایران-تالاب بین المللی خورآذینی- عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی
تالاب های ایران, تالاب, تالاب بین المللی خورآذینی, تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی, عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی, تالاب خورآذینی هرمزگان, تالاب سیریک, تالاب های هرمزگان, تور گردشگری،گردشگری ایران

تالاب های ایران-تالاب بین المللی خورآذینی- عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی
تالاب های ایران, تالاب, تالاب بین المللی خورآذینی, تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی, عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی, تالاب خورآذینی هرمزگان, تالاب سیریک, تالاب های هرمزگان, تور گردشگری،گردشگری ایران

تالاب های ایران-تالاب بین المللی خورآذینی- عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی
تالاب های ایران, تالاب, تالاب بین المللی خورآذینی, تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی, عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی, تالاب خورآذینی هرمزگان, تالاب سیریک, تالاب های هرمزگان, تور گردشگری،گردشگری ایران

تالاب های ایران-تالاب بین المللی خورآذینی- عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی
تالاب های ایران, تالاب, تالاب بین المللی خورآذین��, تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی, عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی, تالاب خورآذینی هرمزگان, تالاب سیریک, تالاب های هرمزگان, تور گردشگری،گردشگری ایران

تالاب های ایران-تالاب بین المللی خورآذینی- عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی
تالاب های ایران, تالاب, تالاب بین المللی خورآذینی, تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی, عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی, تالاب خورآذینی هرمزگان, تالاب سیریک, تالاب های هرمزگان, تور گردشگری،گردشگری ایران

تالاب های ایران-تالاب بین المللی خورآذینی- عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی
تالاب های ایران, تالاب, تالاب بین المللی خورآذینی, تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی, عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی, تالاب خورآذینی هرمزگان, تالاب سیریک, تالاب های هرمزگان, تور گردشگری،گردشگری ایران

تالاب های ایران-تالاب بین المللی خورآذینی- عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی
تالاب های ایران, تالاب, تالاب بین المللی خورآذینی, تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی, عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی, تالاب خورآذینی هرمزگان, تالاب سیریک, تالاب های هرمزگان, تور گردشگری،گردشگری ایران

تالاب های ایران-تالاب بین المللی خورآذینی- عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی
تالاب های ایران, تالاب, تالاب بین المللی خورآذینی, تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی, عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی, تالاب خورآذینی هرمزگان, تالاب سیریک, تالاب های هرمزگان, تور گردشگری،گردشگری ایران

تالاب های ایران-تالاب بین المللی خورآذینی- عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی
تالاب های ایران, تالاب, تالاب بین المللی خورآذینی, تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی, عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی, تالاب خورآذینی هرمزگان, تالاب سیریک, تالاب های هرمزگان, تور گردشگری،گردشگری ایران

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه