تفاوت های بین دستگاه ادراری زنان و مردان. تفاوت عمده زنان و مردان در دستگاه تناسلی آن ها است و در این میان دستگاه ادراری این دو جنس نیز با هم تفاوت های دارند. موجودات زنده همگی قابلیت تولید مثل دارند و همین موضوع عامل بقای نسل آنهاست. دستگاه تناسلی تنها دستگاهی از بدن است که برای زندگی خود فرد حیاتی نیست امّا برای بقای نسل لازم است. دستگاه ادراری در مردان و زنان. دستگاه ادراری تحتانی در مردان و زنان تفاوتهایی با هم دارند. پیشابراه مردان که از مثانه خارج می شود از غده پروستات عبور کرده و اد ...

تفاوت های بین دستگاه ادراری زنان و مردان

تفاوت های بین دستگاه ادراری زنان و مردان

تفاوت عمده زنان و مردان در دستگاه تناسلی آن ها است و در این میان دستگاه ادراری این دو جنس نیز با هم تفاوت های دارند. موجودات زنده همگی قابلیت تولید مثل دارند و همین موضوع عامل بقای نسل آنهاست. دستگاه تناسلی تنها دستگاهی از بدن است که برای زندگی خود فرد حیاتی نیست امّا برای بقای نسل لازم است.

تفاوت های بین دستگاه ادراری زنان و مردان

دستگاه ادراری در مردان و زنان
دستگاه ادراری تحتانی در مردان و زنان تفاوتهایی با هم دارند.پیشابراه مردان که از مثانه خارج می شود از غده پروستات عبور کرده و ادرار و منی از طریق آن خارج می شود. مثانه زن هادر زیر رحم قرار گرفته و پیشابراه ادرار را به سوراخی که در جلوی مهبل قرار دارد می برد.در هر دو جنس (هم در خانمها و هم در آقایان)

 

عبور ادرار توسط عضلاتی که در گردن مثانه قرار دارند کنترل می شود. طول پیشابراه در آقایان حدود ۲۰ سانتیمتر و در خانم هاحدود ۴ سانتیمتر می باشد.

تفاوت های بین دستگاه ادراری زنان و مردان

ساختمان دستگاه ادراری
دستگاه ادراری شاملدو کلیه می باشد که هر یک به وسیله یک حالب به مثانه متصل هستند و یک پیشابراه که ادرار را از مثانه به خارج بدن می برد. کلیه ها در پشت شکم و در دو طرف ستون مهره ها قرار دارند.آنها به شکل لوبیا بوده و به رنگ قرمز مایل به قهوه ای می باشند و طول آنهاحدود ۱۰ تا ۱۲/۵ سانتیمتر و عرض شان حدود ۵ تا ۷/۵ سانتیمتر میباشد.

 

حالب ها لوله نازک و عضلاتی هستند که طول آنها حدود ۲۵ تا ۳۰ میباشد که در لگن قرار دارد. دهانه خروجی مثانه توسط عضلانی که دور آن را احاطه کرده اند و به کنترل خروج ادرار از آن به پیشابراه کمک می کنند، گرفته شده است.

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه