تنبیه جالب " مید این چاینا "

تنبیه چینی هم از نوع خودش جالب است .!!!‏
یک شرکت چینی کارمندان کم کار خود را در خیابان به حالت زانو زده "مطابق تصویر " در خیابان قرار داد و در کنار هر یک ‏مشخصات کاملشان را به همراه خطا و کم کاریشان نوشت تا این کارمندان از مردم عذر خواهی کنند.‏
در طول مدت تنبیه این کارمندان باید به عابران بگویند " معذرت می خواهم..!! "‏

 

تنبیه جالب " مید این چاینا "

تنبیه جالب

تنبیه جالب " مید این چاینا "

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه