در این پروژه ساختمانی از انواع بلوک های ساختمانی در شکلهای مختلف مانند محدب، گرد، منحنی و ... و در رنگهای مختلف استفاده شده است.


طراح هنرمند ژاپنی Susak Arakivvy و شاعر محبوب ژاپنی Madeline Jeans این مجتمع اپارتمانی رنگارنگ و شیشه ای را طراحی کرده اند.
این پروژه ساحتمانی در سال 2006 در شهر Mitaka ژاپن ساخته شده است. این پروژه شامل 9 آپارتمان کوچک و رنگارنگ است. 
در این پروژه ساختمانی از انواع بلوک های ساختمانی در شکلهای مختلف مانند محدب، گرد، منحنی و ... و در رنگهای مختلف استفاده شده است.

خانه ایی رنگارنگ و شیشه ای در ژاپن با شکلی عجیب و غریب - تصویر 1
خانه ایی رنگارنگ و شیشه ای در ژاپن با شکلی عجیب و غریب - تصویر 2
خانه ایی رنگارنگ و شیشه ای در ژاپن با شکلی عجیب و غریب - تصویر 3
خانه ایی رنگارنگ و شیشه ای در ژاپن با شکلی عجیب و غریب - تصویر 4
خانه ایی رنگارنگ و شیشه ای در ژاپن با شکلی عجیب و غریب - تصویر 5
خانه ایی رنگارنگ و شیشه ای در ژاپن با شکلی عجیب و غریب - تصویر 6
خانه ایی رنگارنگ و شیشه ای در ژاپن با شکلی عجیب و غریب - تصویر 7
خانه ایی رنگارنگ و شیشه ای در ژاپن با شکلی عجیب و غریب - تصویر 8
خانه ایی رنگارنگ و شیشه ای در ژاپن با شکلی عجیب و غریب - تصویر 9
خانه ایی رنگارنگ و شیشه ای در ژاپن با شکلی عجیب و غریب - تصویر 10
خانه ایی رنگارنگ و شیشه ای در ژاپن با شکلی عجیب و غریب - تصویر 11تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه