دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری اول

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری اول - تصویر 1

 

اغلب فکر میکنیم اینکه به یاد کسی هستیم
منتی است بر گردن آن شخص!
غافل از اینکه اگر به یاد کسی هستیم
این هنر اوست نه ما

"به یاد ماندنی بودن"
بسیار مهمتر از به یاد بودن است...

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 

ای کاش
یکی بیاید
که وقتِ رفتن
نرود.

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 

آن روزها من به سلیقه کسی که دوستم داشت و دوستش داشتم
سر تا پایِ زندگیم را آبی کرده بودم .
آبی آبی .
آبی به رنگ دریا .
و نا گهان یک روز او را دست در دست کسی دیدم که
سر تا پایش زرد بود .
زرد ، مثل نور .
من شنا نمی دانستم .
دلم فرصت نداد تا شنا یاد بگیرم .
و غرق شدم
در دریایِ آبی بیکران رویاها
و کابوسها !

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 

گفته هایت نادرست اما بمان
کرده هایت ناصواب اما مرو
هنوز دروغهایت را در گنجه دارم
گاهی
باورشان میکنم و باز
عاشقت می شوم

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 

دوست داشتن آدمها را می توان
از تـــوجه آنها فهمید
وگرنه حرف را که همه می توانند بزنند...

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 

 

بزرگتـــرین اشتباه زندگیـــــم اونجـــا بود که فکر کـــــردم
اگه کـــاری با بقـــیه نداشــــته باشــم بقیــه هم کاری با مــــن ندارن!

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن ؛
به رفتن که فکر می کنی
اتفاقی می افتد که منصرف می شوی،
می خواهی بمانی
رفتاری می بینی که انگار باید بروی..!
و این بلاتکلیفی
خودش کلــــــی جـــــــهنم است ...

 

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 


عطرها بی رحم ترین عناصر زمینند !
بی آنکه بخواهی . . .
می برندت تا قعر خاطراتی که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی !

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 

 

هر چه بیشتر احساس تنهایی کنی،
احتمال شروع یک رابطه احمقانه بیشتر می‌شود.

 

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 

 

همه‌ی مردها خوشحالت می‌کنند
اما اگر زمانی این شعر را خواندی
به مردی فکر کن که آن را نوشته
او به خاطر تو از دنیا متنفر شد.

 

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 

 

نان را از من بگیر، اگر می خواهی،
هوا را از من بگیر، اما...
خنده ات را نه !!

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 

 

از آنجا که دیگران نمی‌توانند از همان دیدگاهِ خود آدم به مسائل نگاه کنند، نمی‌فهمند آنچه سرسری می‌گویند تا چه حدی می‌تواند آدمی را بیازارد !

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 

کسی
به سنگ ها گفت:
انسان شوید!
سنگها گفتند:
ما هنوز به اندازه ی کافی
سخت نیستیم..

 

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 

 

انبوهی از این بعدازظهرهای جمعه را
بیاد دارم که در غروب آنها
در خیابان
از تنهایی گریستیم
ما نه آواره بودیم ، نه غریب
اما
این بعدازظهر های جمعه پایان و تمامی نداشت
می گفتند از کودکی به ما
که زمان باز نمی گردد
اما نمی دانم چرا
این بعد از ظهر های جمعه باز می گشتند

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

 

به بودن ها دیر عادت کن
و به نبودن ها زود،
مردم نبودن را بهتر بلدند..

 

 

*.*.*.* دلنوشته های زیبا و عاشقانه*.*.*.*

 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه