دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37 - تصویر 1

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37

 

 

آیا ممکن است کسی چیزی را که ‏‎
به حد پرستش دوست داشته ناگهان از یاد ببرد ‏‎
و دیگر به آن علاقه ای نشان نــــدهد؟‎

امیل زولا‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37من دوست داشتنی‌ام، اما زیبا نیستم‎
من گناه می کنـم امـــا شیطان نیستم‎
من خـوب هستم ،ولی فـرشته نیستم‎.

مرلین مونرو‎
‎ 

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات ‏‎
جا هست به جای آنکه جای کسی را بگیرید ،‎
تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید‎ ...!

چارلی چاپلین‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37دلهای ما که بهم نزدیک باشد،دیگر چه فرقی می کندکه ‏‎
کجای این جهان باشیم دور باش اما نزدیک من ‏‎
از نزدیک بودن های دور می ترسم‎ ...!

احمد شاملو‎

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37

 


بـرای رسـیدن بـه جایـی کـه تـا بحـال نرسـیده ایم ، ‏‎
بایـد از راهـی برویـم کـه تـا بحـال نرفتـه ایم‎ ...

ماهاتمـا گانـدی‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37حسرت واقعی را آن روزی می خوری که ‏‎
می بینی به اندازه ی سن و سالت ‏‎
زنــــدگی نــکــرده ای‎...!


گابریل گارسیا مارکز‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37

 عیـــد من آن روزی است کـه ‏‎
زحمت یــک ســال دهقـــان ، ‏‎
شام یک شب پادشاه نباشد‎...!

ارنست چه گوآرا‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37بیشـتر مـردم منتظـر فـرا رسـیدن ســال نـو هستــند ، ‏‎
تـا دوبــاره بـه عــادت هـای کهـنه مشــغول شونــد‎ !

پائـولو کـوئلیو‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37

 


مـن دوسـت دارم فقـیر زندگـی کنـم ... ولـی با پـول فــراوان‎ !

پابلـــو پیکاســــو‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37

 مـن یکـی تـا حـالا از قـول مـردانه خـیری نـدیـده ام ؛‎
خیلـی مــردی قـول زنانـه بــده‎ ....

زویــا پیــرزاد‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37

 


متأسـفانه بسـیاری از مـردم پـس از ایـن‌ کـه بـه دامـان شـوربختـی درافتادنـد ، بـه سـعادت از دسـت‌ رفتـه خـویش پـی می‌ برنـد‎ .

برترانــــد راســــل‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37ترجیـح مـی دهـم تـو امـروز خیلـی رنـج بکشـی تـا ایـن کـه همـه عمـرت ، همیشـه کمـی رنـج بکشـی‎ ...

آنا گاوالــدا‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37اگـر در سـر یـک ملـت بـذر دانـش و اخـلاق بکاریـد و آنهـا را آبیـاری کنیـد ، حاصلـخیز کنیـد ، روشـن کنیـد و تربیـت کنیـد ؛ خواهیـد دیـد که ‏دیـگر نیـاز به بـریدن و بـه دار آویخـتن ایـن سـرهای نازنیـن نیسـت‎ !

ویکتور هوگـو‎

 

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37

 


همه آدم ها مانندِ ماه هستند،‎
قسمتِ تاریکی دارند که هرگز به کسی نشان نمی دهند‎.

مارک تواین‎

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37هنگامی که درگیرِ یک رسوایی می شوی،‎
در می یابی دوستانِ واقعی ات چه کسانی هستند‎.

الیزابت تیلور

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 37 - تصویر 2

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری 16   دلنوشته های زیبا و عاشقانه   دل نوشته ها   دل نوشته های زیبا   دل نوشته های عاشقانه   زیباترین دل نوشته ها   سخنان عاشقانه   متن های عاشقانه   اس ام اس های عاشقانه   اس ام اس عاشقانه   اس ام اس   اس ام اس های عاشقانه   پیامک   پیامک عاسقانه   پیامک های دلتنگی   پیامک های عاشقانه   زیباترین پیامک های عاشقانه   دلنوشته های بزرگان   دلنوشته های افراد سرشناس   جملات زیبا و عاطفی بزرگان     سخنان عاطی بزرگان   سخنان انسان های فرزانه

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه