رویت مردعنکبوتی در انگلستان ..!!!

در کشور انگلستان یک مرد عنکبوتی واقعی پیدا شده است ؛ یک مرد عنکبوتی که هر شب در بیرمنگام با لباس عنکبوتی خودش ‏و به صورت ناشناس برای بی خانمان هایی که در کنار خیابان هستن غذا میبرد. مردم به این مرد عنکبوتی که هویت واقعی اش ‏را پنهان نگه داشته است " مرد عنکبوتی مهربون " می گویند.‏
مرد عنکبوتی حتماً نباید از ساختمان ها بالا برود ؛ مرد عنکبوتی باید کمک کند.‏

 

رویت مرد عنکبوتی در انگلستان ..!!!

رویت مرد عنکبوتی در انگلستان ..!!!

رویت مرد عنکبوتی در انگلستان ..!!!

رویت مرد عنکبوتی در انگلستان ..!!!

رویت مرد عنکبوتی در انگلستان ..!!!

رویت مرد عنکبوتی در انگلستان ..!!!

رویت مرد عنکبوتی در انگلستان ..!!!

 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

رویت مردعنکبوتی در انگلستان   دیده شدن مردعنکبوتی در بیرمنگام   مردعنکبوتی در بیرمنگام انگستان   مردعنکبوتی واقعی     مردعنکبوتی   عکس مردعنکبوتی واقعی   تصاویر مردعنکبوتی واقعی   خبرهای جالب   جالب و خواندنی   خواندنی ها   مطالب جالب   مردعنکبوتی مهربون

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه