سردرد تنشی چیست و چگونه درمان می شود؟. سردردهای تنشی می توانند بسیار آزار دهنده باشند و بسیاری از افراد جامعه به این مشکل دچار هستند. این درد راه درمان دارد. نیمی از روز گذشته و هنوز مشغول تایپ کردن با کامپیوتر هستید. وقتی کار تمام می شود سردرد تنشی غیر قابل تحملی به سراغتان می آید. هر زمان که احساس کردید این سر درد قرار است شروع شود این روش ساده بدونیم که شاید فقط ۲ دقیقه زمان می برد را انجام دهید. وسایل مورد نیاز: یک عدد مداد (یا خودکار). زمانی که احساس کردید سردرد نزدیک است یک عدد مدا ...

سردرد تنشی چیست و چگونه درمان می شود؟

سردرد تنشی چیست و چگونه درمان می شود؟

سردردهای تنشی می توانند بسیار آزار دهنده باشند و بسیاری از افراد جامعه به این مشکل دچار هستند. این درد راه درمان دارد. نیمی از روز گذشته و هنوز مشغول تایپ کردن با کامپیوتر هستید. وقتی کار تمام می شود سردرد تنشی غیر قابل تحملی به سراغتان می آید. هر زمان که احساس کردید این سر درد قرار است شروع شود این روش ساده بدونیم که شاید فقط ۲ دقیقه زمان می برد را انجام دهید.

سردرد تنشی چیست و چگونه درمان می شود؟

وسایل مورد نیاز: یک عدد مداد (یا خودکار)

 

زمانی که احساس کردید سردرد نزدیک است یک عدد مداد را برداشته و بین دندان ها قرار دهید و تنها به مدت ۲ دقیقه آن را بین دندان ها و لب ها نگه دارید. (مداد را گاز نگیرید)

 

دلیل کارآمد بودن این روش: زمانی که استرس دارید فک ها و دندان ها را به هم گزه می زنید و این باعث گردن درد و سردرد تنشی می شود. قرار دادن مداد بین دندان ها باعث می شود فک ریلکس شود و سر درد از بین برود.

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه