ضرب المثل هاي فارسي سري نهم

ضرب المثل هاي فارسي سري نهم - تصویر 1

 


کاسه چه کنم در دست داشتن:
دچار درماندگی و سرگردانی بودن، همیشه از بخت خود شاکی بودن.
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري نهم - تصویر 2
 
 
 
کاسه و کوزه را سرکسی شکستن: 
دق دلی خود را به سرکسی خالی کردن.
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري نهم - تصویر 3
 
 
کاسه و کوزه کسی را بهم زدن: 
وسایل زندگی کسی را بهم زدن، سبب آزار و اذیت کسی شدن.
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري نهم - تصویر 4
 
 
 
کاسه همان کاسه است و آش همان آش:
چیزی تغییر نیافته و کارها برهمان منوال پیشین است.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري نهم - تصویر 5
 
 
کاش پاهایم شکسته بود:
اگر می دانستم نتیجه کار اینطور است هرگز نمی رفتم.
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري نهم - تصویر 6
 
 
 
کاش دوقلو بودی:
به شوخی، خودت تنها اینقدر لوس و بی مزه بودی.
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري نهم - تصویر 7
 
 
کاسه از آش گرمتر:
به  دلسوزی بیش از اندازه تظاهر کردن.
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري نهم - تصویر 8
 
 
 
کاسه ای زیر نیم کاسه بودن:
سری در پشت پرده وجود داشتن، راز مهمی در کار بودن.
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري نهم - تصویر 9
 
 
کاسبی کاه سابی است:
زیرا به اندک سودا و خرید و فروشی قانع است.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري نهم - تصویر 10
 
 
کار یک شاهی صنار نیست:
آن طور هم که تصور کرده ای کار  آسانی نیست.

 

 

 

ضرب المثل هاي فارسي سري نهم - تصویر 11
 
 
********************************************************
 
ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم
 
اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید
 
ما هم اونا رو نتشر میکنیم به نام خودتون و باعث میشه که زبان و گویش و منطقه خودتون رو به بقیه بیشتر معرفی کنید و....
 
 
یک دنیا سپاس گذاریم از همه شما عزیزان
و منتظر نوشته های شما هستیم
 
********************************************************
 
 
نویسنده و طراح:مهدی پویان
گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه