ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری سیزدهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری سیزدهم) - تصویر 1

 

 

دلو همیشه از چاه درست در نمیاد !


دماغش را بگیری جانش در میاد !


دم خروس از جیبش پیداست !


دمش را توی خمره زده است !


دندن اسب پیشکشی را نمیشمارند !


دنده را شتر شکست، تاوانش را خر داد !


دنیا پس از مرگ ما، چه دریا چه سراب !   


دنیا دمش درازه !


دنیا جای آزمایش است، نه جای آسایش !


دنیا، دار مکافاته !

 

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری سیزدهم) - تصویر 2

ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید....

یک دنیا سپاسگذاریم...

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه