ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری شانزدهم)

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری شانزدهم) - تصویر 1

 

دو قرت و نیمش باقیه !


دو قرص نان اگر از گندم است و گر از جو --- دوتای جامه اگر کهنه است و گر از نو .


هزار مرتبه بهتر بنزد ابن یمین --- زفرمملکت کیقباد و کیخسرو .


ده انگشت را خدا برابر نیافریده !


ده، برای کدخدا خوبه و برادرش !


ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند .


دهنش آستر داره !


دهنش چاک و بست نداره !


دهن مردم را نمیشود بست !


دهنه جیبش را تار عنکبوت گرفته !

 

ضرب المثل های فارسی با حرف د (سری شانزدهم) - تصویر 2

ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید....

یک دنیا سپاسگذاریم...

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه