عکس نوشته های عاشقانه سپید2

آهسته پرپر میشوم
آهسته تر از برگ گل
خاکستر غم میشوم
از دوری روی تو گل
من گر گرفتم سوختم
از دوری فاصله ها
هرچه دویدم کم نشد
فاصله ی نزدیک ما
در سرنوشت گویی مرا
نام مسافر داده اند
مقصد برای من تویی
مقصد چه نیکو داده اند
در توشه ی ای کاش من
تنها تورا دارم و بس
من از خدا یک خواسته
خواهم تویی تنها و بس
"م.پ"

عکس نوشته های عاشقانه سپید2

عکس نوشته های عاشقانه سپید2 - تصویر 1

عکس نوشته های عاشقانه سپید2

عکس نوشته های عاشقانه سپید2 - تصویر 2

عکس نوشته های عاشقانه سپید2

عکس نوشته های عاشقانه سپید2 - تصویر 3

عکس نوشته های عاشقانه سپید2

عکس نوشته های عاشقانه سپید2 - تصویر 4

عکس نوشته های عاشقانه سپید2

عکس نوشته های عاشقانه سپید2 - تصویر 5

عکس نوشته های عاشقانه سپید2

عکس نوشته های عاشقانه سپید2 - تصویر 6

عکس نوشته های عاشقانه سپید2

عکس نوشته های عاشقانه سپید2 - تصویر 7

عکس نوشته های عاشقانه سپید2

عکس نوشته های عاشقانه سپید2 - تصویر 8

عکس نوشته های عاشقانه سپید2

عکس نوشته های عاشقانه سپید2 - تصویر 9

عکس نوشته های عاشقانه سپید2

عکس نوشته های عاشقانه سپید2 - تصویر 10

عکس نوشته های عاشقانه سپید2

 

عکس نوشته های عاشقانه سپید2 - تصویر 11

 

 

 

این تصویر بدون متن برای عاشقانه های شما

 

اگر میل به نوشتن دارید

 

مارو از جمله های زیباتون محروم نکنید...

 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه