غار باور نکردنی در بلغارستان (چشم خدا)

غار باور نکردنی در بلغارستان (چشم خدا)
مردم از ابتدای خلقت در غارها زندگی می کردند و علاقه زیادیبه غار نشینی داشتند به خاط امنیت و شرایط روز. اروزه نیز غارهای زیادی هستند که هنوز کشف نشده اند و غارهای زیادی هم وجود داند که در باور های مردم وارد شده اند و به آنها اعتقاد و عقیده هایی دارند. یکی از این غارهای زیبا در بلغارستان است که با نام مستعار (چشم خدا) شناخته شده است. این غار زیبا که سقف آن به صورت شگفت انگیزی با دو تا سوراخ طبیعی و بزرگایجاد شده و رو به آسمان است به خاط همین به این غارو این دو تا سوراخ چشم خدا می گویند که شما در ادامه تصاویر اون رو مشاهده می کنید

غار باور نکردنی در بلغارستان، غار بلغارستان،‌ چشم خدا
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه