غــار سنگ تراشان در شهرستان جهرم (عکس)

غــار سنگ تراشان در شهرستان جهرم (عکس)
گردشگری ایران,غــار سنگ تراشان در شهرستان جهرم ،غــار سنگ تراشان زیر تپه های البـرز کـوه شهرستان جهرم استان فارس واقع شده است و قدمت آن به بیش از 150 سال پیش می رسد.غارسنگ تراشان(سنگ اشکن)دارای بیش از 100 ستون سنگی و 12 دهانه می باشد .

غــار سنگ تراشان,غــار شهرستان جهرم,سنگ اشکن

غــار سنگ تراشان در شهرستان جهرم

غــار سنگ تراشان,غــار شهرستان جهرم,سنگ اشکن

غــار سنگ تراشان در شهرستان جهرم

غــار سنگ تراشان,غــار شهرستان جهرم,سنگ اشکن

غــار سنگ تراشان در شهرستان جهرم

غــار سنگ تراشان,غــار شهرستان جهرم,سنگ اشکن

غــار سنگ تراشان در شهرستان جهرم

غــار سنگ تراشان,غــار شهرستان جهرم,سنگ اشکن

غــار سنگ تراشان در شهرستان جهرم

غــار سنگ تراشان,غــار شهرستان جهرم,سنگ اشکن

غــار سنگ تراشان در شهرستان جهرم

غــار سنگ تراشان,غــار شهرستان جهرم,سنگ اشکن

غــار سنگ تراشان در شهرستان جهرم

غــار سنگ تراشان,غــار شهرستان جهرم,سنگ اشکن

غــار سنگ تراشان در شهرستان جهرم

غــار سنگ تراشان,غــار شهرستان جهرم,سنگ اشکن

منبع : mehrnews.com
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه