لاغر شدن یک پسر بخاطر متلک یک دختر (عکس)

از آن روز تصمیم به لاغر کردن می‌گیرد و در مدت ۱۸ ماه به وزن ۹۶ کیلو می‌رسد

این مرد جوان همیشه حدود ۲۱۰ کیلو وزن داشته است روزی در یک دیسکو دختری به وی می‌گوید که از جلوی چشم من دور شو چون دیدن هیکل و قیافه زشت تو من را مریض می‌کند.

لاغر شدن یک پسر بخاطر متلک یک دختر (عکس)
 
لاغر شدن یک پسر بخاطر متلک یک دختر (عکس)
 
لاغر شدن یک پسر بخاطر متلک یک دختر (عکس)
 
لاغر شدن یک پسر بخاطر متلک یک دختر (عکس)
 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه