مردان درسنين متفاوت به چه كشورهايي شبيه اندجغرافی مردان(طنز)

مردان درسنين متفاوت به چه كشورهايي شبيه اندجغرافی مردان(طنز) - تصویر 1

  جغرافی مردان

 (مردان درسنين متفاوت به چه كشورهايي شبيه اند)

 

آقایان درسن١٤تا١٧سال :

مانند کشور کره شمالی هستند كه قدرتی ندارند ولی ادعای قدرت و سرکشی می‌کنند.

 


در سن١٨ تا ١٩سالگى:

مثل هندوستان هستندكه برای زندگی کردن ٤ راه پیش روی خود می‌بینند. یاکنکور یا سربازی، به عبارت بهتر (آشخوری) یابیشتر مواقع عاشق میشن و تا صبح واسه عشقشون شعر میگن و یاپایان زندگی و مرگ.

 


در سن ٢٠تا٢٧سالگى:

مانندکاناداهستندكه بسیارخون گرم ومهربان اوج جوانی،زیباودلربا، برای هردختری خیلی زودویزای پذیرش صادرمی‌کنند.دراین دوران درتمام مدت ازطرف جنس مخالف زیرنظرهستن وبرایشان دامهای زیادی گسترانده شده است.

 


بین سن٢٧تا٣٢سالگى:

مانندترکیه هستند كه بدین معناکه در دام گرفتار شده‌اند و فقط به حرف رئیس بزرگ که همان خانومشان باشد گوش می‌دهند.پرازعشق.

 


درسن٣٢تا٤٠سالگى:

مثل ژاپن هستندكه کاملا"کاری شده‌اند.آینده روشن رادرفعالیت شبانه روزی می‌بینند.

 


بین٤٠تا٥٠سالگى:

مانندروسیه هستندكه بسیارپهناور،آرام وبسیارقدرتمنددرجامعه وبه عنوان راهنماوحلال مشکلات.

 


درسن٥٠تا٦٥سالگى:

مانندکشور های تازه استقلال یافته شوروی سابق هستندكه بایک گذشته درخشان وبدون آینده.

 


بعداز٦٥سالگى:

شبیه عربستان هستندكه همگان فقط به خاطرمال وثروت به آنهااحترام می‌گذارند.

 

گردآوري:مجله اينترنتي دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه