نقاشی های کوچک و شگفت انگیز

کیپ تاون هنرمند نروژی با اعصاب بسیار قوی و هنر بسیار زیبای کشیدن نقاشی های شگفت انگیز و کوچک نام خود را در این عرصه به جهانیان نشان داده است . او نقاشی هایزیادی را به ثبت رسونده و گاهی هم این نقاشی ها در فضای مجازی دارای طرفداران بسیار زیادی هست و محبوبت خاصی در این ضمینه پیدا کرده . این هنرمند برای نشادن دادن کوچی نقاشی خود از خلاقیت جالبی استفاده میکنه که چند نمونه از این نقاشی ها رو در زیر میتونید تماشا کنید:

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز - تصویر 1

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز - تصویر 2

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز - تصویر 3

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز - تصویر 4

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز - تصویر 5

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز - تصویر 6

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز - تصویر 7

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز - تصویر 8

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز - تصویر 9

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز - تصویر 10

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز - تصویر 11

نقاشی های کوچک و شگفت انگیز

 

 

 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه