چاق بودن باعث می شود مغز ما 10 سال پیر شود. جوانی و سالم بودن مغز برای همه کارهای ما ضروری است چون مغز و ذهن ما فرمانده بدن ما است. اما چاقی تاثیرات بدی روی آن دارد. حجم ماده سفید مغز به طور طبیعی بر اثر افزایش سن کاهش می یابد؛ ولی چاقی این روند را تسریع می کند. ماده سفید مغز مسئول انتقال اطلاعات است. تیم تحقیقاتی دانشگاه کمبریج برای بررسی ارتباط اضافه وزن با پیری، مغز 473 داوطلب 20 تا 87 ساله را مورد بررسی قرار دادند، داوطلبان به دو گروه لاغر و دارای اضافه وزن تقسیم بندی شدند. نتایج نشان ...

چاق بودن باعث می شود مغز ما 10 سال پیر شود

چاق بودن باعث می شود مغز ما 10 سال پیر شود

جوانی و سالم بودن مغز برای همه کارهای ما ضروری است چون مغز و ذهن ما فرمانده بدن ما است.اما چاقی تاثیرات بدی روی آن دارد. حجم ماده سفید مغز به طور طبیعی بر اثر افزایش سن کاهش می یابد؛ ولی چاقی این روند را تسریع می کند. ماده سفید مغز مسئول انتقال اطلاعات است.

 

تیم تحقیقاتی دانشگاه کمبریج برای بررسی ارتباط اضافه وزن با پیری، مغز 473 داوطلب 20 تا 87 ساله را مورد بررسی قرار دادند، داوطلبان به دو گروه لاغر و دارای اضافه وزن تقسیم بندی شدند. نتایج نشان می دهد حجم ماده سفید مغز افراد دارای اضافه وزن نسبت به هم سن و سالان لاغرشان کمتر است و این تفاوت از دوران میانسالی به بعد مشهود تر است.

 

محققان احتمال می دهند مغز با افزایش سن آسیب پذیرتر می شود.این مطالعه همچنین نشان می دهد تاثیر اضافه وزن بر بدن بسیار پیچیده و مضرتر از چیزی است که تا کنون تصور می شد. هدف بعدی این پژوهش بررسی اثرات کاهش وزن بر جلوگیری از پیری زودرس مغز است.

 

این مطالعه اطلاعات ارزشمندی را در زمینه افزایش سن و تاثیر آن بر بیماری های عصبی و زوال عقل در اختیار محققان قرار می دهد.نتایج این تحقیقات در نشریه Neurobiology of Aging منتشر شده است.

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه