یکی از دیدنیهای شهر تیانجین چین کاخ سی فانگزی است که تماما از سفال ساخته شده است. این قلعه متعلق به یک تاجر محلی است

یکی از دیدنیهای شهر تیانجین چین کاخ سی فانگزی است که تماما از سفال ساخته شده است. این قلعه متعلق به یک تاجر محلی است که سال ها است عمر خود را صرف جمع آوری ظروف سفالی و چینی عتیقه کرده است. او پس از مدتی تصمیم گرفت که با کوزه های جمع آوری شده موزه اش را تزئین کند. او برای این کار 5 سال وقت گذاشت و حالا کاخ او به روی علاقمندان گشوده شده است.

کاخ سی فانگزی (کاخ سفالی ) در چین

کاخ سی فانگزی،تصاویر کاخ سی فانگزی،کاخ سفالی،مکانهای تاریخی جهان،گردشگری


کاخ سی فانگزی (کاخ سفالی ) در چین

کاخ سی فانگزی،تصاویر کاخ سی فانگزی،کاخ سفالی،مکانهای تاریخی جهان،گردشگری

کاخ سی فانگزی (کاخ سفالی ) در چین


کاخ سی فانگزی،تصاویر کاخ سی فانگزی،کاخ سفالی،مکانهای تاریخی جهان،گردشگری

کاخ سی فانگزی (کاخ سفالی ) در چین


کاخ سی فانگزی،تصاویر کاخ سی فانگزی،کاخ سفالی،مکانهای تاریخی جهان،گردشگری

کاخ سی فانگزی (کاخ سفالی ) در چین


کاخ سی فانگزی،تصاویر کاخ سی فانگزی،کاخ سفالی،مکانهای تاریخی جهان،گردشگری
کاخ سی فانگزی،تصاویر کاخ سی فانگزی،کاخ سفالی،مکانهای تاریخی جهان،گردشگری

کاخ سی فانگزی (کاخ سفالی ) در چین


کاخ سی فانگزی،تصاویر کاخ سی فانگزی،کاخ سفالی،مکانهای تاریخی جهان،گردشگری

کاخ سی فانگزی (کاخ سفالی ) در چین


کاخ سی فانگزی،تصاویر کاخ سی فانگزی،کاخ سفالی،مکانهای تاریخی جهان،گردشگری

کاخ سی فانگزی (کاخ سفالی ) در چین


کاخ سی فانگزی،تصاویر کاخ سی فانگزی،کاخ سفالی،مکانهای تاریخی جهان،گردشگری

کاخ سی فانگزی (کاخ سفالی ) در چین


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه