کتاب فارسی کلاس اول در 70 سال پیش..!!!

آنچه پیش روی شماست تصاویری است از کتاب فارسی اول ابتدایی در سال های پایانی جنگ جهانی دوم در ایران.

کتاب فارسی کلاس اول در 70 سال پیش..!!!

کتاب فارسی کلاس اول در 70 سال پیش..!!! - تصویر 1

کتاب فارسی کلاس اول در 70 سال پیش..!!!

کتاب فارسی کلاس اول در 70 سال پیش..!!! - تصویر 2

کتاب فارسی کلاس اول در 70 سال پیش..!!!

کتاب فارسی کلاس اول در 70 سال پیش..!!! - تصویر 3

 

 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه