یک میمون جالب (میمون کچل و بدون مو)

 

در یکی از شهرهای نیجریه میمونی دیده شده که بدنش مو ندارد.

این میمون که جزء هیچ یک از گروه های میمون ها نبوده، توجه تعداد زیادی از دانشمندان جهان را به خود جلب کرده است. و به میمون کچل شهرت یافته است.

تصاویری از این میمون:

یک میمون جالب (میمون کچل و بدون مو) - تصویر 1

 

یک میمون جالب (میمون کچل و بدون مو)

یک میمون جالب (میمون کچل و بدون مو) - تصویر 2

 

یک میمون جالب (میمون کچل و بدون مو)

یک میمون جالب (میمون کچل و بدون مو) - تصویر 3

 

 

یک میمون جالب (میمون کچل و بدون مو)

یک میمون جالب (میمون کچل و بدون مو) - تصویر 4

 

 

یک میمون جالب (میمون کچل و بدون مو)

یک میمون جالب (میمون کچل و بدون مو) - تصویر 5

 

 

یک میمون جالب (میمون کچل و بدون مو)

یک میمون جالب (میمون کچل و بدون مو) - تصویر 6

 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه