نوشته‌هایی با برچسب "ازدواج با چه ماهی"

ازدواج آبان ماهی ها با... ازدواج آبان ماهی ها با...

پیوند زناشویی آبان با سایر ماه ها ‏. آبان با فروردین : ( بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا ‏. آبان با اردیبهشت : ( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری ‏. آبان با خرداد : (متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند ‏. آبان با تیر : (متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند ‏. آبان با مرداد : ( متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران ‏. آبان با شهریور : ( متوسط ) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز ‏. آبان با مهر : ( متوسط ) اگرچه خالی از

ازدواج آذر ماهی ها با... ازدواج آذر ماهی ها با...

پیوند زناشویی آذر با سایر ماه ها ‏. آذر با فروردین : (عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است ‏. آذر با اردیبهشت : (متوسط ) جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم ‏. آذر با خرداد: ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک ‏. آذر با تیر: ( بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده ‏. آذر با مرداد : (متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال ‏. آذر با شهریور: (بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند ‏. آذر با مهر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری

ازدواج اردیبهشت ماهی ها با... ازدواج اردیبهشت ماهی ها با...

پیوند زناشویی اردیبهشت با سایر ماه ها ‏. اردیبهشت با فروردین : (متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است ‏. اردیبهشت با اردیبهشت : ( متوسط ) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید ‏. اردیبهشت با خرداد : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند ‏. اردیبهشت با تیر : ( بسیار خوب ) خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار ‏. اردیبهشت با مرداد : ( بسیار خوب ) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش ‏. اردیبهشت با شهریور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل ‏. اردیبهشت با مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشر

ازدواج اسفند ماهی ها با... ازدواج اسفند ماهی ها با...

پیوند زناشویی اسفند با سایر ماه ها ‏. اسفند با فروردین : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد ‏. اسفند با اردیبهشت : ( خوب ) اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند ‏. اسفند با خرداد : (بد ) خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگر ‏. اسفند با تیر : ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل ‏. اسفند با مرداد : (خوب ) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر ‏. اسفند با شهریور : ( خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشوند ‏. اسفند با مهر : ( بسیار خوب )

ازدواج بهمن ماهی ها با... ازدواج بهمن ماهی ها با...

پیوند زناشویی بهمن با سایر ماه ها ‏. بهمن با فروردین : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند ‏. بهمن با اردیبهشت : ( بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر ‏. بهمن با خرداد : ( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر ‏. بهمن با تیر : ( متوسط ) ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد ‏. بهمن با مرداد : ( خوب ) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود ‏. بهمن با شهریور : ( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد ‏. بهمن با مهر : ( بد ) پر جنب و جوش بیقرار ت

ازدواج تیر ماهی ها با... ازدواج تیر ماهی ها با...

پیوند زناشویی تیر با سایر ماه ها ‏. تیر با فروردین : (متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد ‏. تیر با اردیبهشت : ( بسیار خوب ) نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند ‏. تیر با خرداد : ( متوسط ) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی ‏. تیر با تیر : ( خوب ) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد ‏. تیر با مرداد : ( خوب ) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق ‏. تیر با شهریور: (بسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ ‏. تیر با مهر : ( بسیار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند ‏. تیر با آبان : ( متوسط )

ازدواج خرداد ماهی ها با... ازدواج خرداد ماهی ها با...

پیوند زناشویی خرداد با سایر ماه ها ‏. خرداد با فروردین : ( بد ) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم ‏. خرداد با اردیبهشت : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستند ‏. خرداد با خرداد : ( خوب ) مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات ‏. خرداد با تیر : ( متوسط ) با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند ‏. خرداد با مرداد : ( بسیار خوب ) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان ‏. خرداد با شهریور : ( متوسط ) چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد ‏. خرداد با مهر : ( بسیار خوب ) خ

ازدواج دی ماهی ها با... ازدواج دی ماهی ها با...

پیوند زناشویی دی با سایر ماه ها ‏. دی با فروردین : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند ‏. دی با اردیبهشت : ( بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا ‏. دی با خرداد : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند ‏. دی با تیر : (خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند ‏. دی با مرداد : (متوسط ) به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند ‏. دی با شهریور : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت ‏. دی با مهر : ( متوسط ) نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل روب

ازدواج شهریور ماهی ها با... ازدواج شهریور ماهی ها با...

پیوند زناشویی شهریور با سایر ماه ها ‏. شهریور با فروردین : (بد) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب ‏. شهریور با اردیبهشت : ( خوب ) صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت ‏. شهریور با خرداد : (متوسط ) یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخص ‏. شهریور با تیر : ( بسیار خوب ) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان ‏. شهریور با مرداد : ( متوسط ) نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوند ‏. شهریور با شهریور : ( بسیار خوب ) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند ‏. شهریور با مهر : ( خوب ) مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات

ازدواج فروردین ماهی ها با... ازدواج فروردین ماهی ها با...

پیوند زناشویی فروردین با سایر ماه ها ‏. فروردین با فروردین : ( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر ‏. فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد ‏. فروردین با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش ‏. فروردین با تیر : ( متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد ‏. فروردین با مرداد : (خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد ‏. فروردین با شهریور : ( بد ) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب ‏. فروردین با مهر : ( بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد به

ازدواج مرداد ماهی ها با... ازدواج مرداد ماهی ها با...

پیوند زناشویی مرداد با سایر ماه ها ‏. مرداد با فروردین : ( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد ‏. مرداد با اردیبهشت : ( بسیار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار ‏. مرداد با خرداد : ( بسیار خوب ) اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت ‏. مرداد با تیر : ( خوب ) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می کنند ‏. مرداد با مرداد : ( خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود ‏. مرداد با شهریور : ( متوسط ) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند ‏. مرداد با مهر : ( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت

ازدواج مهر ماهی ها با... ازدواج مهر ماهی ها با...

پیوند زناشویی مهر با سایر ماه ها. ‏. مهر با فروردین : (بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد ‏. مهر با اردیبهشت : ( خوب ) انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند ‏. مهر با خرداد : (بسیار خوب ) آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارند ‏. مهر با تیر : ( بسیار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا ‏. مهر با مرداد : ( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند ‏. مهر با شهریور : ( خوب ) پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند ‏. مهر با مهر : ( خوب ) به دلیل اشتر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه