نوشته‌هایی با برچسب "خطای دید جالب 2013"

خطای دید جالب..!! خطای دید جالب..!!

به نظر شما درتصویرزیر رنگ قسمت بالایی و پایینی چه تفاوتی با هم دارد؟. خوب دقت کنید. رنگ هردو قسمتی کی است!. برای اطمینان یک بار دیگر به تصویر برگردید و انگشت خود را بر روی خط جداکننده بگذارید و نگاه کنید. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

خطای دید جالب.! تصویر ثابت یا متحرک؟ خطای دید جالب.! تصویر ثابت یا متحرک؟

به نقاط مختلف تصویر زیر نگاه کنید‎. مطمئناً متوجه رقص تصویر شده اید‎!‎. تصویر کاملاً ثابت است و این خطای دید شماست‎!!. آیا میدانید دلیل متحرک جلوه کردن این تصویر چیست؟. * توصیه می کنیم زیاد به اینگونه تصاویر خیره نشوید. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم.

خطای دید جالب اشتباه رنگ با کلمات خطای دید جالب اشتباه رنگ با کلمات

سعی کنید به محض دیدن هر کلمه ای تنها رنگ کلمه را بگویید. دقت کنید ، رنگی که کلمات دارند ، نه خود کلمات‎. ‎. کار سختی است؟ نمی توانید بلافاصله رنگ آنها را بگویید؟ علت چیست!؟. علت تداخل نیمکره راست مغز با نیمکره چپ مغز است‎. ‎. نیمکره سمت راست سعی می کند رنگ کلمات را تشخیص دهد‎. ‎. اما نیمکره سمت چپ سعی می کند خود نوشته را بخواند‎. ‎گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. خطای دید جالب اشتباه رنگ با کلمات خطای دید جالب جالبترین تصاویر خطای دید خطای دید تصاویر جالب خطای دید تصاویر جالب خطای دید جالب اشتباه رنگ با کلمات خطای دید جالب جالبترین تصاویر خطای دید

خطای دید جالب.! کدام ساختمان جلوتر است؟ خطای دید جالب.! کدام ساختمان جلوتر است؟

کدام ساختمان به ما نزدیکتر است؟ دلیل شما چیست؟. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. خطای دید جالب. ! کدام ساختمان جلوتر است؟ خطای دید جالب تصاویر خطای دید جالب کدام ساختمان جلوتر است خطای دید خطای دید کدام ساختمان جلوتر است به نظرشما کدام ساختمان جلوتر است جالبترین تصاویر خطای دید خطاهای دید بسیار جالب تصاویر خطاهای دید بسیار جالب.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه