نوشته‌هایی با برچسب "در مورد مصر باستان"

مصر باستان/ مطالبی جذاب و خواندنی در مورد حیات روزمره در مصر باستان مصر باستان/ مطالبی جذاب و خواندنی در مورد حیات روزمره در مصر باستان

مشغله های مذهبی مصریان موجب نشد تا به امید زندگانی بهتری در دنیای بعد، به ریاضت کشیده شوند. مردم مصر باستان نسبت به حیات روزانه این جهان نگرش مثبتی داشتند. مصر باستان/نکاتی خواندنی در مورد اصول زندگی در مصر باستان. خانه مردِ مصری قصر او محسوب می شد و از اندرز ادبیات حکیمانه در گزیدن همسر به هنگام جوانی و تشکیل خانواده پیروی می کردند. تک همسری قاعده رایج بود با این حال، اگر زن صاحب اولاد نمی شد، مرد می توانست چند زن دیگر اختیار کند. البته فرعون صاحب حرم خود بود. ملکه به عنوان بانوی اول شناخته می شد و منزلت او بالاتر از سایر زنان فرعون بود. ش

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه