نوشته‌هایی با برچسب "ضرب المثل فارسی"

ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری اول) ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری اول)

‏ نابرده رنج گنج میسر نمی شود --- مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد !‏. ناخوانده بخانه خدا نتوان رفت !‏. ناز عروس به جهازه !‏. نازکش داری ناز کن، نداری پاهاتو دراز کن !‏. نبرد رگی تا نخواهد خدای ! (( اگر تیغ عالم جنبد ز جای . ))‏. نخود توی شله زرد !‏. نخودچی توی جیبم میکنی اونوقت سرم را میشکنی ؟. نخودچی شو دزدیده !‏. نخود همه آش !‏. ندید بدید وقتی بدید به خود برید !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های کهن فارسی گنجینه ضرب المثل های

ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری دوم) ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری دوم)

‏. نذر میکنم واسه سرم خودم میخورم و پسرم !‏. نردبون، پله به پله !‏. نردبون دزدها !‏. نزدیک شتر نخواب تا خواب آشفته نبینی !‏. نزن در کسی را تا نزنند درت را !‏. نسیه نسیه آخر بدعوا نسیه !‏. نشاشیدی شب درازه !‏. نشسته پاکه !‏. نفسش از جای گرم در میاد !‏. نکرده کار نبرند بکار !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های کهن فارسی گنجینه ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های قدیمی آشنایی با همه ضرب المثل های فارسی ضرب المثل ضرب المثل فارسی ضرب المث

ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری سوم) ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری سوم)

‏. نگاه بدست ننه کن مثل ننه غربیله کن !‏. نوشدارو بعد از مرگ سهراب !‏. نوکر باب، شیش ماه چاقه شیش ماه لاغر !‏. نوکر بی جیره و مواجب تاج سر آقاست !‏. نوکه اومد به ببازار کهنه می شه دلازار !‏. نون اینجا آب اینجا - کجا بروم به از اینجا ؟. نون بدو، آب بدو، تو بدنبالش بدو !‏. نون بده، فرمون بده !‏. نون بهمه کس بده، اما نان همه کس مخور !‏. نونت را با آب بخور منت آبدوغ نکش !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های کهن فارسی گنجینه ضرب المثل ها

ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری ششم)

‏. نه پیر را برای خر خریدن بفرست نه جوان را برای زن گرفتن !‏. نه خانی اومده نه خانی رفته !‏. نه چک زدم نه چونه، عروس اومد به خونه !‏. نه خود خوری نه کس دهی گنده کنی به سگ دهی !‏. نه در غربت دلم شاد و نه روئی در وطن دارم ! --- الهی بخت برگردد از طالع که من دارم . ‏. نه در غربت دلم شاد و نه روئی در وطن دارم ! --- الهی بخت برگردد از طالع که من دارم . ‏. نه دزد باش نه دزد زده !‏. نه راه پس دارم نه راه پیش !‏. نه سر پیازم نه ته پیاز !‏. نه سر کرباسم نه ته کرباس !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم.

ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری هفتم)

‏. نه سرم را بشکن نه گردو توی دومنم کن !‏. نه سیخ بسوره نه کباب ! (( کاری بکن بهر ثواب . ))‏. نه عروس دنیا نه داماد آخرت !‏. نه شیر شتر نه دیدار عرب !‏. نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هر دوتاشون !‏. نه مال دارم دیوان ببره نه ایمان دارم شیطان ببره !‏. نه نماز شبگیر کن نه آب توی شیر کن !‏. نه هر که سر نتراشد قلندری داند !‏. نی به نوک دماغش نمیرسه !‏. نیش عقرب نه از ره کین است --- اقتضای طبیتش این است !‏. نیکی و پرسش ؟!‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های ف

ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری چهارم)

‏. نون خونه رئیسه، سگش هم همراهشه !‏. نون خودتو میخوری حرف مردم و چرا میزنی ؟!‏. نون خود تو میخوری حلیم حاج عباسو هم میزنی ؟!‏. نون را به اشتهای مردم نمیشه خورد !‏. نون را باید جوید توی دهنش گذاشت !‏. نونش توی روغنه !‏. نونش را پشت شیشه میماله !‏. نون گدائی رو گاو خورد دیگه بکار نرفت !‏. نون نامردی توی شکم مرد نمیمونه !‏. نون نداره بخوره پیاز میخوره اشتهاش واشه !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب المثل های فارسی ضرب المثل های کهن فارسی گنجینه ضرب المثل های فار

ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری پنجم) ضرب المثل های فارسی با حرف ن (سری پنجم)

‏. نون نکش آب لوله کش !‏. نه آب و نه آبادانی نه گلبانگ مسلمانی !‏. نه آفتاب از این گرم تر میشود و نه غلام از این سیاه تر !‏. نه از من جو، نه از تو دو، بخور کاهی برو راهی !‏. نه باون خمیری نه باین فطیری !‏. نه به اون شوری شوری نه باین بی نمکی !‏. نه بباره نه به داره، اسمش خاله موندگاره !‏. نه بر مرده بر زنده باید گریست ! (( گر این تیر از ترکش رستمی است . )) [[ فردوسی ]]‏. نه پسر دنیائیم نه دختر آخرت !‏. نه پشت دارم نه مشت !‏. ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید. یک دنیا سپاسگذاریم. گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم. ضرب ال

ضرب المثل هاي فارسي سري سيزدهم ضرب المثل هاي فارسي سري سيزدهم

آب از آب تکان نخوردن ( تکان نمی خورد ) :. جای نگرانی نبودن ،‌ در همه چیز و همه جا آرامش برقرار است . آب زیر پوست کسی رفتن (‌ آوردن )‌ ( افتاده ) :. پس از یک بیماری سخت فربه شدن ، گشایشی در زندگی خود به دست آورده . آدم پول را پیدا می کند نه پول آدم را :. آبرو و حفظ حیثیت و سلامتی انسان از مال و دارایی برتر است . دزد بازار آشفته می خواهد :. از پریشانی اوضاع به نفع خود استفاده می کند ، همانند : آب را گل آلود می خواهد تا ماهی بگیرد . معرکه راه انداختن :. بساط شوخی چیدن ،‌ دعوا و مرافعه برپا ساختن . بازی بازی با ریش بابا هم بازی :. از روی شوخی کسی ر

ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری اول ) ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری اول )

آب از دستش نمیچکه !. آب از سر چشمه گله !. آب از آب تکان نمیخوره !. آب از سرش گذشته !. آب پاکی روی دستش ریخت !. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم !. آب را گل آلود میکنه که ماهی بگیره !. آب زیر پوستش افتاده !. آب که یه جا بمونه، میگنده . آبکش و نگاه کن که به کفگیر میگه تو سه سوراخ داری !. آنقدر بایست، تا علف زیر پات سبز بشه !. آنوقت که جیک جیک مستانت بود، یاد زمستانت نبود ؟. آواز دهل شنیده از دور خوشه !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید

ضرب المثل هاي فارسي سري هجدهم ضرب المثل هاي فارسي سري هجدهم

آب از دهنش راه افتاده (سرازیر شده ) :. چیزی شدیدا توجهش را جلب کرده ، به هوس افتاده . آنان که منکرند بگو رو به رو کنند :. روی خود را از یافتن و شنیدن حقیقت امر برنگردانند. ستاره زحل است :. آدم نحس و بدجنسی است . هر ماهی خطر دارد ، بد نامیش را صفر دارد :. همه اینطور کارها را می کنند به من که می رسد نحس می شود . احترام امامزاده با متولی است :. احترام هر کسی بسته به این است که آبرو و حیثیت آن شخص توسط بستگان او رعایت شود . آبروی کسی را بردن :. شرمندگی و شرمساری کسی را فراهم کردن ، بی احترامی به کسی کردن . تشنه ترسم که منقطع گردد وزنه باز آید آب رف

ضرب المثل هاي فارسي سري شانزدهم ضرب المثل هاي فارسي سري شانزدهم

آب به آب شدن ( شده ) :. ناسازگار بودن آب و هوا در محل سکونت جدید ،‌منطقه سکونت خود را تغییر دادن . آن روی ورق را نخواندن :. عاقبت کار را در نظر نگرفتن ، در حسابهایم پیش بینی آن نکته را نکرده بودم . انگشت نمای خلق شدن :. رسوای عام و خاص شدن ،‌معروف و مشهور شدن . زن یک دنده اش کم است :. زود فریب می خورد ، همانند : ناقص عمل است . ظاهر و باطن یکی بودن :. یکدل و یکرنگ بودن ، آدم بی ریا و صادق بودن . کار چاق کن (‌کار چاق کنی ) :. وساطت و دلانی کردن ، کارگشایی کردن . مثل اسکلت :. لاغر و استخوانی . ******************************************************

ضرب المثل هاي فارسي سري پانزدهم ضرب المثل هاي فارسي سري پانزدهم

آب زیر کاه بودن ( آب زیر کاه ) :. مکار و فریبکار بودن ، پنهان کار و حیله گر . ز چرب و نرمی دشمن فریب عچز مخور. دلیر بر سر این آب زیر کاه مرو. آخر پیری و معرکه گیری :. ارتکاب به اعمال و افعالی که مناسب سنین بالای عمر نیست ، هوسبازی در سر پیری . از گل نازکتر به کسی نگفتن ( از گل نازکتر حرفی نزدن ) :. از روی مهربانی و ادب با کسی صحبت کردن ، به بیانی شیرین گفتگو کردن . جانماز آب کشیدن :. از روی تظاهر و ریا خود را درستکار نشان می دهد ،. به دروغ دعوی مسلمانی می کند . لاله را شب روشن می کنند :. شوخی کردن و سر به سر گذاشتن در خلوت بهتر است ،رعایت ادب د

ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری دوم) ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری دوم)

آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه چه صد نی !. آب که سر بالا میره، قورباغه ابوعطا میخونه !. آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه !. آبی از او گرم نمیشه !. آتش که گرفت، خشک و تر میسوزد !. آخر شاه منشی، کاه کشی است !. آدم با کسی که علی گفت، عمر نمیگه !. آدم بد حساب، دوبار میده !. آدم تنبل، عقل چهل وزیر داره !. آدم خوش معامله، شریک مال مردمه !. آنقدر سمن هست، که یاسمن توش گمه !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیا

ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری سوم) ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری سوم)

آدم دست پاچه، کار را دوبار میکنه !. آدم زنده، زندگی میخواد !. آدم گدا، اینهمه ادا ؟!. آدم گرسنه، خواب نان سنگک می بینه !. آدم ناشی، سرنا را از سر گشادش میزنه !. آرد خودمونو بیختیم، الک مونو آویختیم !. آرزو بر جوانان عیب نیست !. آستین نو پلو بخور !. آسوده کسی که خر نداره --- از کاه و جوش خبر نداره !. آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه !. آنقدر مار خورده تا افعی شده !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید. ما هم اونا رو

ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم

آسمان و ریسمان بهم بافتن:. دروغ و راست سر هم کردن ، حرفهای بی تناسب و بی ربط گفتن. آب دریا از دهان سگ نجس نمی شود :. از بدگویی کردن کسب به کسی ، شخصیت و فضیلت او کاسته نمی شود . همانند : مه فشاند نور و سگ عوعو کند . آدم پولدار روی سبیل شاه نقاره می زند :. دارائی و مکنت اسباب نفوذ و قدرت را فراهم می سازد ، ثروت حلال مشکلات است . از کفر ابلیس مشهورتر است :. در بدنامی همه جا مشهور است ، رسوای خاص و عام است . پاچه ور مالیده :. بی نزاکت و حقه باز ، پا بند هیچ آداب و تربیتی نیست . دلی از عزا در آوردن :. پس از مدتی گرسنگی کشیدن غذای بسیاری خوردن ،از

ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف آ (سری چهارم)

آشپز که دوتا شد، آش یا شوره یا بی نمک !. آش نخورده و دهن سوخته !. آفتابه خرج لحیمه !. آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی !. آفتابه و لولهنگ هر دو یک کار میکنند، اما قیمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم میشه !. آمدم ثواب کنم، کباب شدم !. آمد زیر ابروشو برداره، چشمش را کور کرد !. آنانکه غنی ترند، محتاج ترند !. آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد . آنرا که حساب پاکه، از محاسبه چه باکه ؟!. آن ممه را لولو برد !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به ای

ضرب المثل های فارسی با حرف ش (سری سوم) ضرب المثل های فارسی با حرف ش (سری سوم)

آن یکی می گفت استر را که هی --- از کجا می آیی ای فرخنده پی . گفت :از حمام گرم کوی تو --- گفت : خود پیداست از زانوی تو !. شتر را گم کرده پی افسارش میگرده !. شتر سواری دولا دولا نمیشه !. شتر که نواله میخواد گردن دراز میکنه !. شتر کجاش خوبه که لبش بده ؟!. شتر گاو پلنگ ! ( علاوه بر نام دیگر زرافه که خود یک کلمه محسوب می شود در بین گذشتگان یک ضرب المثل نیز به شمار می رفته است. ). شتر مرد و حاجی خلاص !. شتر مرغ را گفتند : بار بردار . گفت : من مرغم . گفتند : پرواز کن . گفت : من شترم !. شترها را نعل میکردند، کک هم پایش را بلند کرد !. شراب مفت را قاض

ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم

آیینه گو مباش چو اسکندری نماند ( صاحبدلی چو نیست چه سود از وجود دل . ) :. ملک الشعرای بهار همانند :. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر. سخن نو آر که نو را حلاوتیست دگر. آردم را بیختم و الکم را آویختم :. دیگر هوسی در دل و میل انجام کاری در سر ندارم . استخوان خرد کردن :. در طلب علم و دانش و کسب آبرو رنج بسیار تحمل کردن ، تجربیات فراوانی بزحمت انداختن . جهنم هم به این گرمی نیست :. دروغی بگو که به عقل بگنجد ، این طور هم که تو ادعا می کنی نیست . دست به سر کردن :. با نیرنگ و فریب کسی را از خود دور کردن . سر به سر کسی گذاشتن :. برای سرگرمی کسی را دست ان

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری اول) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری اول)

اجاره نشین خوش نشینه !. ارزان خری، انبان خری !. از اسب افتاده ایم، اما از اصل نیفتاده ایم !. از اونجا مونده، از اینجا رونده !. از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره !. از این امامزاده کسی معجز نمی بینه !. از این دم بریده هر چی بگی بر میاد !. از این ستون بآن ستون فرجه !. از بی کفنی زنده ایم !. از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !. (با دست پس میزنه با پا پیش میکشه هم درسته). ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانش

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری دوم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری دوم)

از تنگی چشم پیل معلومم شد --- آنانکه غنی ترند محتاج ترند !. از تو حرکت، از خدا برکت. از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !. از خر افتاده، خرما پیدا کرده !. از خرس موئی، غنیمته !. از خر میپرسی چهارشنبه کیه ؟!. از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده !. از درد لا علاجی به خر میگه خانمباجی !. از دور دل و میبره، از جلو زهره رو !. از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن شلیطه !( سلیطه هم درسته). ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری چهارم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری چهارم)

از شما عباسی، از ما رقاصی !. از کوزه همان برون تراود که در اوست ! (( گر دایره کوزه ز گوهر سازند )). از کیسه خلیفه می بخشه !. از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند !. از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد !. از ماست که بر ماست !. از مال پس است و از جان عاصی !. از مردی تا نامردی یک قدم است !. از من بدر، به جوال کاه !. از نخورده بگیر، بده به خورده !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید. ما هم اونا رو نتشر میکنیم به نام خودتون

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری سوم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری سوم)

از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن !. از هر چه بدم اومد، سرم اومد !. از هول هلیم افتاد توی دیگ !. از یک گل بهار نمیشه !. (با یک گل بهار نمیشه هم درسته). از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه !. اسباب خونه به صاحبخونه میره !. اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمیشمرند !. اسب ترکمنی است، هم از توب��ه میخوره هم ازآخور !. اسب دونده جو خود را زیاد میکنه !. اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید. ما ه

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری پنجم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری پنجم)

اسب و خر را که یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند !. استخری که آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار ؟!. اصل کار برو روست، کچلی زیر موست !. اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد !. اگر بیل زنی، باغچه خودت را بیل بزن !. اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره !. اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وختی !. اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی میکرد !. اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش بآسمان میرسید !. اگه تو مرا عاق کنی، منهم ترا عوق میکنم !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب ال

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری ششم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری ششم)

اگر جراحی، پیزی خود تو جا بنداز !. اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد !. اگه خاله ام ریش داشت، آقا دائیم بود !. اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیرالله !. اگر دانی که نان دادن ثواب است --- تو خود میخور که بغدادت خرابست !. اگه دعای بچه ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی موند !. اگه زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت !. اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی !. اگه علی ساربونه، میدونه شترو کجا بخوابونه !. اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد . ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خود

ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هفتم) ضرب المثل های فارسی با حرف الف (سری هفتم)

اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمیبره !. اگه لر ببازار نره بازار میگنده !. اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !. اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !. اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می کشه !. اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم !. اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !. اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده !. اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر !. امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری !. ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم. اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو بر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه