نوشته‌هایی با برچسب "همه چیز در مورد شکلات"

همه چیز در مورد شکلات همه چیز در مورد شکلات

شـکـلات از درخـت کـاکـائو (CACAO TREE) تـهیه میگیردد. درخت کاکائو معمولا درنواحی استوایی و بویژه در آمریکای. جنوبی، آفریقا و اندونزی می رویـد. مـیـوه درخـت کاکائو به. بزرگی یــک آنـاناس کوچک است. دانه های این میوه همان. دانـه های کاکائو را تشکیل میدهند(CACAO BEANS). دانه. های کاکائو از لحاظ کیفیت به 3 دسته تقسیم میگردند:. 1-CRIOLLO: دانه های کریولو گرانقیمت ترین، کمیابترین. و بهترین نوع از دانه کاکائو میباشد. 2-FORASTERO: دانـه های فـوراسترو سخت تر از کریولو. بوده و %80 کاکائو جهان را به خود اختصاص میدهد. 3- :TRINITRIO دانه های تریـنیتریو نـ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه